Welzijn op recept (lifestile coach)

Welzijn op Recept is een programma van Vie dat jongeren (16+), volwassenen en ouderen ondersteunt die klachten hebben waar op dat moment geen ingrijpen van een arts voor nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om klachten als somberheid, moeheid of eenzaamheid. De huisarts kan deze mensen doorsturen naar een welzijnscoach. Een welzijnscoach gaat op zoek naar een ‘welzijnsarrangement’. Dit is een combinatie van verschillende voorzieningen en/of activiteiten die in de omgeving beschikbaar zijn zoals: koken, tuinieren, zingen, sporten of dansen. De welzijnscoach bespreekt met de deelnemers welke activiteiten binnen Welzijn op Recept zij graag willen doen om zo mensen uit een sociaal isolement te halen en het geluk te vergroten.

Betrokken partijen

  • Gemeente (loket WIZ);
  • Huisartsen;
  • Gezondheidscentrum Terwinselen;
  • Medisch Centrum Kerkrade West;
  • Medisch Centrum Kruisstraat.

Partners

IMPULS, huisartsen

Bezoek website