Valtraining

Valpreventie is noodzakelijk om het aantal valongevallen te verminderen. Er is veel wetenschappelijk bewijs over hoe het valrisico bij ouderen verminderd kan worden, en er zijn verschillende (kosten)effectieve interventies beschikbaar. Begin met het identificeren van ouderen met een verhoogd valrisico en het aanbieden van een valpreventieve beweeginterventie. Bijvoorbeeld In Balans!

Doelstelling

Ons doel is om valletsel bij ouderen te verminderen door effectieve interventies te ontwikkelen en kennis en expertise te verspreiden. Daarnaast maken we ons hard voor een meer structurele aanpak om de druk op de zorg en de stijgende zorgkosten te verminderen.

Partners

Gemeente Brunssum, Fysiotherapie Brunssum-Centrum,

Bezoek website