Talentontwikkeling

Eind 2019 is er door onderwijsgroep SVO/PL in samenwerking met gemeente Kerkrade een plan van aanpak opgesteld om vier jaar versterkt in te zetten op talentontwikkeling en zorg op maat. Via het programma Leren locatie Holz worden jongeren toegerust voor de arbeidsmarkt en wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van armoede bij inwoners door het verhogen van de arbeidsparticipatie. Dit betekent voor de leerlingen dat zij in een contextrijke omgeving leren en toetsten maken.

Leren locatie Holz streeft naar gerichtere toeleiding van jongeren naar school en/of werk. In het examenjaar weten zij welke opleiding ze willen volgen en waarom deze bij hun past. Daarnaast vergroot het programma het toekomstperspectief van kwetsbare jongeren, omdat ze een realistisch beeld hebben van hun gewenste beroep. Ook de rol van bedrijven in de arbeidsmarktoriëntatie is belangrijk bij kwetsbare jongeren. Doordat bedrijven deelnemen aan het traject, kunnen kinderen meer leren over verschillende beroepen en zich beter oriënteren. Al laatste streeft Leren locatie Holz naar een systeem waarbij scholen en bedrijven middels een duurzame structuur samenwerken bij het opleiden en voorbereiden van leerlingen op vervolgonderwijs of werk.

Partners

SVOPL/ gemeente

Bezoek website