Startklas (onderwijs-zorgondersteuning)

Een startklas is een plek voor 4 jarige kinderen die een specifieke onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben.

Behalve de schoolbesturen INNOVO en MOVARE nemen JENS (jeugdhulp gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal) en de gemeenten Brunssum en Kerkrade deel aan dit project.

Onderinstroom
In Parkstad is er een hoge instroom van leerlingen vanuit voorschoolse voorzieningen (o.a. medisch kinderdagverblijf) naar speciale voorzieningen, zonder dat er een reguliere basisschool bij betrokken is geweest. Dit wordt ook aangeduid als 'onderinstroom'.
Voorschoolse instellingen en (huis)artsen verwijzen ouders en hun kind (te) vaak direct naar het speciaal onderwijs. Vaak lukt het dan niet meer om deze kinderen met 4 jaar deel te laten nemen aan het regulier onderwijs. In de nieuwe opzet wordt er in overleg met de ouders, de voorschoolse voorziening, de school en deskundigen besloten of de startklas een goede plek is voor het kind. Dit gebeurt als het kind 3 jaar en 6 maanden is.

Integrale aanpak onderwijs en zorg
Vandaar dat schoolbesturen INNOVO en MOVARE en gemeenten Brunssum en Kerkrade en organisatie voor jeugdhulp JENS vanaf het nieuwe schooljaar in Parkstad willen starten met 'Startklassen’. Die klassen in het regulier basisonderwijs zijn bedoeld voor 4-jarige kinderen, die eerder naar het speciaal onderwijs zouden zijn verwezen. Kenmerk van die kleine klassen is dat het hier gaat om een integrale aanpak van onderwijs én zorg. Op die manier maken zowel onderwijs, jeugdhulp en gemeenten écht werk van inclusief, thuisnabij onderwijs. In principe blijven deze kinderen maximaal één jaar in de startklas, waarna ze - bij voldoende ontwikkeling - kunnen doorstromen naar een andere, 'thuisnabije' basisschool.

Regulier als het kan en speciaal als het moet!
De samenwerkende partijen gaan uit van een samenleving waarin kinderen en jongeren in hun eigen omgeving opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. We maken, in de basis, geen onderscheid tussen jeugd mét en zonder beperkingen. Ieder individu heeft eigen vaardigheden en uitdagingen. Door samen te leren en te spelen, leren kinderen om rekening met elkaar te houden en respect te hebben voor het feit dat iedereen anders is. Daarom kiezen we gezamenlijk voor regulier als het kan en speciaal als het moet.

Startklassen in hele regio
De startklassen worden over de hele regio verspreid. Het gaat om de MOVARE-scholen Meander (Brunssum), Steltloper en De Schakel in Kerkrade, Mijn Spoor en De Vlieger in Heerlen en Wereldwijs (Landgraaf). Deelnemende INNOVO-scholen zijn De Schakel, St. Tarcisius en De Wegwijzer in Heerlen.

Partners

JENS/ gemeentes/ Movare / Innovo