Speaking Minds (omgaan met geld)

Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT) betrekt praktisch opgeleide jongeren van het VMBO bij gemeentelijk beleid in woorden én daden. Thema’s op het gebied van kinderrechten staan hierbij centraal zoals: armoede, jeugdzorg, onderwijs en gezondheid.Tijdens een trajectweek worden jongeren en beleidsmedewerkers aan elkaar gekoppeld. De jongeren formuleren een advies over een beleidsvraagstuk van de gemeente. Ook koppelen ze hier een activiteit aan die ze zelf vormgeven, opzetten en uitvoeren tijdens hun maatschappelijke diensttijd gedurende 10 weken.