Project Eenzaamheid

In 2020 gaf bijna de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder aan eenzaam te zijn. In Kerkrade ligt het percentage nog hoger dan het landelijk gemiddelde: 54,3%. Eenzaamheid is een probleem dat bij alle leeftijden voorkomt en kan veel oorzaken en gevolgen hebben.

Eenzaamheid kunnen we alleen samen aanpakken. De aanpak in Kerkrade is een gezamenlijk product van de coalitie ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’. Deze coalitie is in oktober 2020 gevormd en bestaat inmiddels uit meer dan dertig uiteenlopende partijen zoals gemeenten, zorgpartijen, woningstichtingen, huisartsen en culturele organisaties.

Eenzaamheid kan niet op één manier aangepakt worden en daarom vraagt het om een breed palet aan projecten. Benieuwd naar de projecten die eenzaamheid tegengaan in Kerkrade? Die vind je hieronder.

Voel jij je eenzaam? Bel dan met het Meldpunt Eenzaamheid (Ouderenwelzijn Kerkrade, Impuls) via 045-5456351 of mail naar info@impulskerkrade.nl

Kerkrade Samen tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid kan alleen worden aangepakt door samen te werken. In oktober 2020 is de Kerkraadse coalitie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ gesloten. Inmiddels hebben 34 partijen zich hierbij aangesloten. Het is het doel om samen eenzaamheid te voorkomen, verminderen en bespreekbaar te maken in Kerkrade.

De partijen in de coalitie denken en helpen mee in de aanpak van eenzaamheid. Zo zoeken zij elkaar op om kennis te delen of om elkaar door te verwijzen. Lid zijn van de coalitie betekend dat de partijen beloven om aandacht te hebben voor eenzaamheid en hier rekening mee te houden bij alle dingen die zij doen

Partners

Meander IMPULS/ Lokale Werkgroep (landgraaf)/ PIW/ KBO Limburg/ gemeenten

Bezoek website