Preventie en handhaving alcoholgebruik

In het Nationaal Preventieakkoord zijn afspraken gemaakt om overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken te verminderen. Deze landelijke ambities sluiten naadloos aan op de ambities van het regionale gezondheidsbeleid Zuid Springt Eruit en de Zuid-Limburgse aanpak Trendbreuk.

Vanuit deze ontwikkeling zetten de Zuid-Limburgse gemeenten dan ook in op een gezamenlijk preventieakkoord. Het Preventieakkoord Zuid-Limburg bestaat uit een regionaal akkoord en 16 lokale preventieagenda’s. In het regionale akkoord worden afspraken gemaakt met regionale partners met als doel lokale gezondheidswinst te boeken. Binnen de lokale preventieagenda’s hebben gemeenten afspraken gemaakt op lokaal niveau met ruimte voor lokale speerpunten.

Samen werken aan een gezonder Zuid-Limburg!
Preventieakkoord Zuid-Limburg 2021-2023. (4066 kb)

Partners

gemeenten

Bezoek website