Prematuren Nazorg Bureau Parkstad

Als een te vroeg geboren baby of een baby die erg ziek is geweest, naar huis kan, hoopt iedereen dat de zorgen over zijn en alles 'normaal' wordt. In de praktijk blijken veel dingen echter toch anders te lopen. Er is behoefte aan begeleiding van instanties van zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Goede afstemming tussen de zorg van de kinderarts, de zorg vanuit het consultatiebureau (CB) en andere instanties is hierbij nodig. Op deze manier voorkomen wij verwarring of tegenstrijdige adviezen.

Meander Jeugdgezondheidszorg, fysiotherapiepraktijk De Bundeling en Zuyderland Medisch Centrum Heerlen werken samen in het Prematuren Nazorg Bureau Parkstad (PNB Parkstad) en is gevestigd op de polikliniek Kindergeneeskunde Zuyderland Medisch Centrum Brunssum.

De nazorg richt zich op:

  • Kinderen die wonen in het werkgebied van Meander Jeugdgezondheidszorg (Parkstad). 
  • Kinderen die na de geboorte zijn opgenomen op de afdeling Neonatologie van Zuyderland Medisch Centrum Heerlen of naar deze afdeling zijn overgeplaatst vanuit de NICU (Neonatale Intensive Care Unit) van het Maastricht Universitair Medisch Centrum.

Partners

JGZ / Zuyderland / Parkstadgemeenten

Bezoek website