Positieve Gezondheid Trainingen Statushouders

Het project ‘Samen Meedoen’ is van start gegaan. Een groep vrouwelijke statushouders, samengesteld door Gemeente Voerendaal, werkt tien weken lang intensief aan de Nederlandse spreektaal en actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij. “We dichten de kloof tussen inburgerings- en taalcursus en de maatschappij. Die kloof is nog zo ontzettend groot”, vertelt projectbegeleider Monique van Erve.

Een groep van vijftien vrouwelijke statushouders komt tien weken lang, twee keer per week bij elkaar. Ze spreken de (spreek)taal nog niet goed genoeg, worden niet begrepen en voelen zich niet betrokken in de maatschappij. Tijd om daar iets aan te doen, vonden a4works, ISD Kompas, Provincie Limburg en Gemeente Voerendaal. “Door samen oog te hebben voor aspecten vanuit de Positieve Gezondheid en hier aan te werken, streven we naar meer geluk en zelfredzaamheid”, legt Van Erve uit. Samen met een aantal vrijwilligers en de statushouders, gaat zij voor het project ‘Samen Meedoen’ wekelijks Nederlandstalige groepsgesprekken aan en hebben ze het samen over de Nederlandse cultuur, om zo meer verbinding te vinden. Diezelfde week volgt een workshop over hetzelfde onderwerp, gegeven door een professional of vrijwilliger van de Gemeente Voerendaal.

Partners

ISD Kopmpas A4Works

Bezoek website