Parkstad Excellence (Community Building)

Parkstad Excellence is een trainingsprogramma voor innovatieve betrokken talenten die in de sectoren werken waar problemen op het gebied van vitaliteit en gezondheid spelen. In het programma staan herkenbare problemen of uitdagingen op het gebied van gezondheid die onze bewoners raken en hoe daar in de uitvoering vorm aan wordt gegeven, centraal. Het streven is verschillende edities van een trainingsprogramma aan te bieden waardoor talent wordt gedeeld, vergroot en versterkt. Elke editie zal voorafgegaan worden door een scan van bestaande problemen bij organisaties die als input dienen voor het programma dat geboden gaat worden gedurende de training. Op deze manier gaan deelnemers dan aan de slag met het oplossen van concrete cases uit de eigen praktijk en wordt er direct gewerkt aan kennisbevordering door analyse van de eigen uitdagingen. Doordat dit organisatie overstijgend gebeurt, wordt bijgedragen aan community building.

Doelstelling

• Verbeteren van de executiekracht van organisaties; • Betere samenwerking tussen organisaties onder andere door het op/uitbouwen van persoonlijke relaties; • Kennis vergroten over succesvolle innovaties, interventies en oplossingen; • Samenwerkingen smeden tussen partners die werkzaam zijn op het gebied van vitaliteit en gezondheid; • Efficiënter leren samenwerken.