Knooppunt Primair Onderwijs

In het knooppunt Primair Onderwijs zitten zowel zorg-, kinderopvang- en onderwijspartners.

Doelstelling

100% van de doelgroep peuters krijgt een warme overdracht voorafgaand aan de overstap naar de basisschool, waarbij de daarvoor geldende afspraken worden nageleefd.

Bezoek website