Kerkrade Samen tegen Eenzaamheid

Startdatum

01-10-2021

Einddatum

nader te bepalen

De gemeente Kerkrade investeert fors in de aanpak van eenzaamheid onder haar inwoners. Het probleem is erkend en de gemeente Kerkrade loopt voorop in de aanpak ervan.

Uit onderzoek van de GGD in 2020 is gebleken dat 54,3% van de Kerkraadse inwoners van 18 jaar en ouder zich eenzaam voelt. Dit is een daling ten opzichte van 2016, maar het blijft een fors aantal. We streven ernaar dat dit in 2030 nog meer is gedaald. Daarbij gaan we uit van het dan geldend gemiddelde op Limburgs niveau. Dit lag in 2020 op 47,8 %.

Wethouder Jongen (Wmo): “Door de Seniorenraad is het onderwerp Eenzaamheid nadrukkelijk in de voorgaande jaren onder de aandacht gebracht. Sinds 2017 maken we geld vrij voor de aanpak van dit probleem en zetten dit nu onder Vie- leven in beweging voor lange tijd voort”.

Aanpak

In 2017 is de gemeente Kerkrade al gestart met de aanpak van eenzaamheid in Kerkrade. De aandacht lag in eerste instantie vooral bij de 65-plussers maar is in de tussentijd verbreed naar alle leeftijden. Sinds maart 2019 heeft de gemeente zich aangesloten bij het landelijke programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Ook bestaat er sinds oktober 2020 de coalitie ‘Kerkrade: samen tegen eenzaamheid’, waar inmiddels al 34 uiteenlopende partijen zich bij hebben aangesloten.

Doelstelling

Verminderen van het eenzaamheidsgevoel van onze inwoners

Monitoring

GGD gezondheidsmonitor

Financiering

Langjarig vastgelegd in begroting Gemeente Kerkrade