JOGG

JOGG-aanpak

Met de landelijke JOGG-aanpak werkt de GGD ZHZ aan een gezonde omgeving in de regio. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Een gezonde omgeving is hiervoor de basis, maar de omgeving is nu helemaal niet zo gezond. Daarom is het vaak moeilijk om de juiste keuzes te maken. Daar willen we iets aan doen!

Een gezonde jeugd is de basis voor een vitale samenleving, nu en in de toekomst. JOGG wil de maatschappij zó gezond te maken dat welvaartsziekten als overgewicht en obesitas geen kans meer maken. Om dit te bereiken richt JOGG zich op het gezonder maken van de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit.

Het uitgangspunt is dat een netwerk van lokaal bestuur, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en kennisinstellingen richting geeft aan beleid voor een gezondere omgeving. Dat beleid wordt vervolgens concreet in de praktijk gebracht met professionals, ondernemers, bewoners, ouders/ verzorgers, kinderen en jongeren.

Partners

GGD/ The MoveFactory

Bezoek website