Inzet HALT

De Halt-interventie is een buitenstrafrechtelijke aanpak voor jongeren van 12 tot 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd.

 Jongeren komen bij Halt terecht via:

  • De politie, soms na expliciete toestemming door het Openbaar Ministerie.
  • Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar. 

Partners

HALT

Bezoek website