Huiskamers

Huiskamers zijn kleinschalige ontmoetingsruimtes voor senioren, met als doel om de maatschappelijke participatie en sociale ontmoeting van senioren in hun eigen woon- en leefomgeving te bevorderen.

Partners

Welsun/ Impuls/ trajekt