Coaches Voorscholen

De coaches op de voorscholen signaleren op de peuteropvang en kinderopvang vroegtijdig ontwikkelingsachterstanden bij peuters en gaan hiermee met deze kinderen (samen met ouders en overige partners) aan de slag.

Doelstelling

Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen.

Partners

Xonar/ Radar / Gemeente Brunssum