Beweegstimulering Voortgezet Onderwijs

Via welzijnsorganisatie is een sport- en beweegtak opgezet: HeelHeerlenBeweegt (HHB). De medewerkers van HHB zorgen voor een programmatie rondom het thema Beweegstimulering.

Partners

Alcander/ Heel Heerlen Beweegt / Gemeente Heerlen

Bezoek website