Domein: Lichaamsfuncties

Het domein ‘lichaamsfuncties’ heeft betrekking op de mate waarin jij je gezond en fit voelt. Jouw score op dit domein geeft aan hoe jij je eigen gevoel van fit en gezond zijn ervaart. Hier vallen zaken onder zoals je fysieke functioneren, lichamelijke klachten, pijn en energie.

Projecten